Lọc theo:
Sắp xếp: View:
Tư Vấn Quản Lý Dự Án

Tư Vấn Quản Lý Dự Án

Liên hệ

 981 Lượt xem

Mục tiêu Quản lý dự án

Mục tiêu Quản lý dự án

Liên hệ

 989 Lượt xem

Thanh toán hợp đồng xây dựng

Thanh toán hợp đồng xây dựng

Liên hệ

 899 Lượt xem

Tư vấn thẩm tra dự toán

Tư vấn thẩm tra dự toán

Liên hệ

 698 Lượt xem

Tính chi phí thẩm tra khi chia gói thầu

Tính chi phí thẩm tra khi chia gói thầu

Liên hệ

 650 Lượt xem

Lập đơn giá khoan dẫn để ép cọc

Lập đơn giá khoan dẫn để ép cọc

Liên hệ

 679 Lượt xem

Tư Vấn Quản Lý Dự Án
Tư Vấn Quản Lý Dự Án

 981 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Xây Dựng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Đường Võ Nguyên Giáp ở giữa đường Trường Sa và Hoàng Sa
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Phân biệt HSMT mua sắm hàng hóa và HSYC chào hàng cạnh tranh
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Mục tiêu Quản lý dự án
Mục tiêu Quản lý dự án

 989 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Trường hợp chủ đầu tư kiêm nhiệm được việc tư vấn
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thanh toán hợp đồng xây dựng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Thẩm quyền phê duyệt khối lượng phát sinh
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Liên hệ

Trách nhiệm của các đơn vị thi công, giám sát công trình
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Liên hệ

Về việc xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Liên hệ

Tư vấn thẩm tra dự toán
Tư vấn thẩm tra dự toán

 698 Lượt xem

 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Liên hệ

Điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng xây dựng
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Chủ đầu tư (bên A) cấp vật tư cho bên B
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Phát sinh trong thương thảo hợp đồng trọn gói
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Tính chi phí thẩm tra khi chia gói thầu
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Lập đơn giá khoan dẫn để ép cọc
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Liên hệ

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ

Quyết định 1289/QĐ-BXD về thẩm quyền phê duyệt dự án
 0 Nhu cầu từ khách hàng

Liên hệ