DAISAN - Chuyên biệt để khác biệt

Số 50 Đường Hoàng Hoa Thám,phường Võ Cường, TP Bắc Ninh

Địa chỉ: BẮC NINH - CTy CPXD và TM VLXD NewOcean - bnobn.com.vn

Điện thoại hỗ trợ: 0913.074.032 - 02413.827.448