Tin tức dự báo xu hướng - DAISAN - Chuyên biệt để khác biệt

Tin tức dự báo xu hướng

Năm 2016, quyết tâm phấn đấu đạt tăng trưởng GDP 6,7%

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh nhiệm vụ này tại buổi họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016, ngày làm việc đầu tiên, Chính phủ đã thảo luận tình hình kinh tế-xã hội...

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Thủ đô khoảng từ 65%-70%

Đó là một trong những thông tin được nêu tại Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 vừa được điều chỉnh bởi Quyết định 768/QĐ-TTg của Thủ tướng...

Chính phủ: Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%, lạm phát dưới 5%

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2016 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra...

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2017 khoảng 6,8%

Đó là mục tiêu được nêu bật tại Chỉ thị 21/CT-TTg vừa được Thủ tướng ban hành.

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020

Chính phủ nhấn mạnh, Chương trình hành động phải thể hiện được vai trò kiến tạo của Chính phủ, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp...

Giảm tối thiểu số văn bản, hạn chế chồng chéo trong các chính sách giảm nghèo

Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trong Kết luận tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020.

Đến 2020, giá trị mua hàng trực tuyến của người dân Việt Nam đạt trung bình 350 USD/người

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020.

Việt Nam sẽ đầu tư, phát triển 3 trung tâm công nghiệp văn hóa

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt ra nhiệm vụ, huy động các nguồn lực trong xã...

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

ENGLISH: 098.556.3232
CHINESE: 098.556.3232